takaisinsaantilaki – Konserniavustusta ja vähemmistöosinkoa koskevat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, ei saa valittaa siitä, vaan hänellä on oikeus hakea takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on

1 YLEISTÄ. Konkurssivelallisen ennen konkurssia tekemät velkojien oikeuksia loukkaavat oikeustoimet voidaan peräyttää takaisinsaannista konkurssipesään

Edilex on Edita Publishingin tuottama aina ajantasainen lakitietopalvelu, joka sisältää Suomen laajimman säädöstietokannan, oikeuskäytännön, esityöt

Selite Velkojien maksunsaantioikeuksia suojataan järjestelmällä, jossa aiemmin velalliselta suorituksen, luovutuksen tai muun etuuden saanut velkoja voidaan

Jos kysymys on osituksesta eikä siitä ole annettu maistraatin osituskirjaa, takaisinsaantikanteen saa nostaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun osituskirja

Kiinteistön Saantoa koskevat Yleiset Säännökset

Ennen konkurssia velallisen tekemät ja velkojien oikeuksia loukkaavat oikeustoimet voidaan peräyttää takaisinsaannilla. Takaisinsaantia voi vaatia pesän

Kuljetusliiketoimintaa harjoittanut yhtiö oli takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuna aikana maksanut polttoaineostoihin perustuvia

 · PDF tiedosto

2 KHT- tai HTM-tilintarkastajalle tai KHT- tai HTM-yhteisölle on annettava varoitus, jos asianosainen hyväksytty tilintarkastaja 1. on huolimattomuudesta tai

 · PDF tiedosto

2 KHT- tai HTM-tilintarkastajalle tai KHT- tai HTM-yhteisölle on annettava varoitus, jos asianosainen hyväksytty tilintarkastaja 1. on huolimattomuudesta tai

Voi tehda mutta velkoja voi vaatia takaisinsaantilain nojalla oikeustoimen peraytymaan jolloin lahjoitus tulee velkojan velan maksamiseksi kanteen menestyessa.

Hyppää yleisurheiluun. Ilmoittaudu jäseneksi jo tänään. Toimintaa keikenikäisille. Nurmijärven Yleisurheilu ry • [email protected]

 · PDF tiedosto

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2017 Minna Honkanen KONKURSSIPESÄN OMAISUUS JA TAKAISINSAANTI

 · PDF tiedosto

2 (4) HHO katsoi, ettei Renlund ollut saattanut todennäköiseksi, että Eka olisi hyötynyt konserniavustuksesta. HHO kumosi käräjäoikeuden tuomion ja julisti

Tagit: konkurssi, maksukyvyttömyys, takaisinsaanti, takaisinsaantilaki. Sananen takaisinsaannista konkurssissa. Konkurssi on likvidaatiomenettely,

takaisinsaantilaki; KUULUU RYHMÄÄN. 69 Oikeus. Lainsäädänt

Takaisinsaantilaki perustuu objektiivisiin takaisinsaantiperusteisiin eli tietyt ulkoiset tunnusmerkit kuten maksun ajankohta ja maksun epätavanomaisuus aiheuttavat

Tupakkalaki tiukentuu – miten käy parvekesauhuttelun? Kerrostaloasujien naapurisopu voi olla koetuksella asuntojen parvekkeilla tapahtuvan tupakoinnin johdosta.

 · PDF tiedosto

Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Hyvinkää Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus Sara Kantakoski Velan maksun peräyttäminen

 · PDF tiedosto

7 Myöhemmin takaisinsaantilaki tai TakSL. 8 Jokinen 1994 s. 1. 9 Ilman takaisinsaantikannetta oikeustoimi olisi pätevä inter partes.

Konkurssipesä vaati peräyttämistä ensisijaisesti takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (takaisinsaantilaki) 6, 7 ja 13 §:

Konkurssiperintä Konkurssiperintä on saatavan perintää konkurssiuhan avulla. Konkurssiperintä koskee liikesaatavien eli yritysten velkojilleen suorittamattomien

Jos passiivinen osapuoli katsoo kuitenkin ratkaisun olleen väärä, hän voi hakea takaisinsaantia. Ts. hänen vaatimuksestaan, joka tulee esittää lyhyessä

takaisinsaantilaki; KUULUU RYHMÄÄN. 69 Oikeus. Lainsäädänt

A Oy:n konkurssipesä on vaatinut, että käräjäoikeus määrää takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (takaisinsaantilaki) 12 §:

Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen.

Yksipuolinen tuomio riidattomiin velkoihin. Käräjäoikeudessa selviä, riidattomia ja tietyn määräistä velkaa koskevia perimisasioita käsitellään ns

 · PDF tiedosto

(jälj.takaisinsaantilaki tai TakSL). Takaajan asemasta ja oikeuksista on säännökset ta-kauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa

 · PDF tiedosto

TakSL Takaisinsaantilaki 758/1991 TilintarkL Tilintarkastuslaki 1141/2015 TVL Tuloverolaki 1535/1992 UK Ulosottokaari 705/2007 UL

A Oy:n konkurssipesä on vaatinut, että käräjäoikeus määrää takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (takaisinsaantilaki) 12 §:

Hallituksen esityksessä takaisinsaantilaiksi ei sanallakaan mainita, että takaisinsaantilaki koskisi muita kuin omaisuuteen liittyviä oikeustoimia.

 · PDF tiedosto

Takaisinsaantilaki Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991 P Ensiksi kuollut puoliso, perittävä L Eloonjäänyt puoliso, Leski

Takaisinsaantilaki on tehty velkojien tasapuolisen aseman turvaamiseksi, ja turvaamistapa on monille paha yllätys. Olli-Pekka Tiainen. Siirry kommentteihin; Jaa;

Takaisinsaantilaki ei kiellä käyttämästä laillisia perintäkeinoja laillisten saatavien perinnässä. Näin ollen, vaikka vanhan saamisen periminen vaikuttaisi

Taloudellisesti kysymys on – tärkeä. Konkurssilaki ja Takaisinsaantilaki estävät keinottelun. Olen itse ollut tuomarina asioissa,

Takaisinsaantilaki on hyvin vahva laki. Kommentoi. 0. Ilmoita Jaa + Lisää kommentti. mtmm 12.5.2013 0:00. Koko konkurssihetken hallitukselle tulee näkyviin

Kun takaisinsaanti kohdistuu velallisen läheiseen, takaisinsaantilaki mahdollistaa oikeustoimen peräyttämisen ilman takarajaa sovellettaessa TakSL 5 §:ää.

Korkein oikeus antoi tärkeän ennakkoratkaisun KKO 2012:102, joka liittyi takaisin­saantiedellytysten arviointiin konkurssitilanteessa. Keskeis

Veljesten omistama yritys (omistussuhde 51-49 %) on menossa selvitystilaan, sillä toimitusjohtajana toimiva enemmistöosakas ei ole toimittanut verottaja