t palkkataulukko – OVTES Palkkataulukko

 · PDF tiedosto

OIKEUSMINISTERIÖ T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KOKEMUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, euroa 1.4.2018 lukien Palkkaus- Kokemuslisien lukumäärä

 · PDF tiedosto

OIKEUSMINISTERIÖ Y-PALKKATAULUKKO Oikeuslaitoksen yleinen sopimusala Tehtäväkohtainen palkanosa, euroa 1.6.2018 lukien Vaativuustaso Tehtäväkohtainen palkka

Yksityisen sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko Yleissitova työehtosopimus (sosiaalialan palveluyksiköissä työskentelevät työntekijä).

KVTES määrittelee kunta-allalla työskentelevien henkilöiden palkkauksen perusteet. Tutustu perusteisiin.

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan

Palkat ammateittain, keskipalkat, palkkatiedot ja palkkatilastot eri ammateissa. Kaikki työntekijöiden nimettömästi ilmoittamia.

Tarkista voimassa olevat palkkataulukot liittojen kotisivuilta www.teknologiateollisuus.fi ja www.teollisuusliitto.fi. Palkankorotusajankohdista ja -määräyksistä

1466 riviä · Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista

AMMATTINIMIKE KOKOAIKAISIA, TÄY NAISTEN OSUUS, % TEHTÄVÄKOHTAINEN P
Aamu- ja iltapäiväkerh 11 90,9 1 941
Aamu- ja iltapäivätoimi 31 100,0 1 925
Aikuiskoulutuskeskuks 305 59,7 3 973
Aikuiskoulutusopettaja 194 38,7 3 980

Näytä kaikki 1466 riviä taulukossa www.kt.fi

Tietoja Oikotien palkkavertailusta. Palkkavertailusta näet, millaista palkkaa eri työtehtävissä työskentelevät saavat sekä miten työkokemus ja toimiala

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa

Aliupseeriliiton päätehtävä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Liitto edustaa palveluksessa olevia aliupseereja, lentokonemekaanikkoja, mekaanikkoja

€/t Tehtävän kuvaus: Työtehtävästä ei ole erillistä kuvausta. Tehtävän kuvaus: A- tai B-anniskeluoikeuksin varustetut kahvilat ja ravintolat.

 · PDF tiedosto

sosiaalipalvelualan g-palkkataulukko 1.4.2018 sosiaalipalvelualan g-palkkataulukko 1.6.2018 sosiaalipalvelualan g-palkkataulukko 1.4.2019 sosiaalipalvelualan g

OVTES Palkkataulukko. Ovatko nuo OVTESin palkkataulukossa esitetyt palkat sellaisia, joihin on laskettu mukaan pedagogisen pätevyyden mukanaan tuoma 10% korotus,

Avainta on. Avaintyönantajat Avainta ry on valtakunnallinen ja monitoimialainen yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö, joka parantaa jäsentensä

 · PDF tiedosto

SOSIAALIPALVELUALAN G-PALKKATAULUKKO 1.4.2018 Pk-seutu 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 11 vuotta PKL0 Palkka Palkka Palkka Palkka G10 1674,49 1734,98 1795,86 1859,89

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien liitto.

Yksityisten alojen työehtosopimuksia sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä ja liikelaitoksissa sekä säätiöissä ja yhdistyksissä.

Vertaa ammattisi palkka. Palkat ammateittain ja eri yritysten palkat. Yli 170,000 työntekijöiden lisäämää palkkaa ja työpaikka-arvostelua.

Vertaa ammattisi palkka. Palkat ammateittain ja eri yritysten palkat. Yli 170,000 työntekijöiden lisäämää palkkaa ja työpaikka-arvostelua.

 · PDF tiedosto

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2018 – 31.1.2020 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

 · PDF tiedosto

1. Säännöllinen työaika on arkipäivisin 7 t – 7 t 40 min/vrk siten, että se on 37 tuntia/vko.

Onko siivousalalla voimassa alla olevat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen palkkataulukoiden palkat (s. 15)? Siivoojan tuntipalkkani on 9,45€/tun

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on kunta-alan keskeisin työehtosopimus, jota sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja

graafinen t. Sairaalatarvikeosastojen työntekij

Teatterialan työehtosopimus: Palkkataulukko / Lönetabell 2018–2020. Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus: Palkkataulukko / Lönetabell 2018–2020.

Ekonomien maltillinen palkkakehitys jatkuu. Vuosittaisen palkkatasotutkimuksen (jäsenpalvelussa) mukaan ekonomijäsenten keskimmäisin palkka, mediaanipalkka, oli 5

 · PDF tiedosto

sosiaalipalvelualan g – palkkataulukko 1.1.2016 .. 40 paikallisen sopimisen menettelytavat.. 41 liitepÖytÄkirja paikallisesta sopimisesta

 · PDF tiedosto

t a Rahastoitava tulos- ja voittopalkkio. 12 • PALKKARAKENNE 2014 Täydentäviä palkitsemistapoja ja kokonaispalkitsemista on käsitelty tätä aineistoa katta-

Perheväkivallasta on kysyttävä rutiinilla kaikilta, sanoo Helena Ewalds. https://t.co/TfdZCbOolE https://t.co/uv7yAPIlc9 . Ajankohtaista 18.06.2019.

Tietoja Oikotien palkkavertailusta. Palkkavertailusta näet, millaista palkkaa eri työtehtävissä työskentelevät saavat sekä miten työkokemus ja toimiala

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry. Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki vaihde 09 2727 910 (klo 9.00–15.00) faksi 09 2727 9120 [email protected]

Teollisuusliitto syntyi, kun Metalliliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto yhdistyivät 1.1.2018. Teollisuusliitto on SAK:n, jäsen.

SPJL:n neuvottelee jäsentensä tarkentavat VES:t eli virastoerien jakautumisen. Sivua viimeksi päivitetty: 13.6.2018. Palkkataulukot/Poliisi;

 · PDF tiedosto

Henkilöautonkuljettaja, pakettiautonkuljettaja ja traktorinkuljettaja (T-/LT-ajokorttiluokka) alle 4 vuotta 13,08 1046,40 4-8 vuotta 13,22 1057,60

Henkilölle jää tehtäväksi säännöllistä työaikaa 0.5 x (2 x 38 t 45 min) = 38 t 45 min. tai 0,5 x (116 t 15 min. – 38 t 45 min).

T-palkkaluokkien mukaan. Muutoinhan valtiolla ollaan luovuttu / luopumassa palkkaluokista, mutta tätä ei toistaiseksi ulotu tuomareihin.

 · PDF tiedosto

Henkilöautonkuljettaja, pakettiautonkuljettaja ja traktorinkuljettaja (T-/LT-ajokorttiluokka) alle 4 vuotta 13,06 1044,80 4-8 vuotta 13,20 1056,00

Kyltereiden kesätyöpalkkasuositukset koskevat työtä, jossa pääset käyttämään ekonomikoulutuksessa hankkimiasi oppeja ja valmiuksia. Otathan huomioon, että